Principy fungování
Anonymně

Diskrétnost

Respektujeme anonymitu volajících. Hovory jsou anonymní, volající nemusí (pokud sám nebude chtít) sdělovat své jméno. Hovory nejsou nahrávány.

Bezplatně

Bezplatnost

Všechny hovory na telefonní linku 116 006 jsou pro volající zdarma (tj. hovory jsou vedeny na účet volaného), ať volá odkudkoliv. Ze zahraničí lze použít předvolbu +420 a dále číslo 116 006. I takový hovor je pro volající osobu zdarma.

24 Hodin denně

Nepřetržitá dostupnost

Konzultanti linky jsou připraveni pomoci kdykoliv, ve dne i v noci, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Odborně

Odbornost

Telefonický hovor vedou konzultanti proškolení v rámci akreditovaného výcviku telefonické krizové pomoci a specializačního výcviku Bílého kruhu bezpečí k problematice obětí kriminality a obětí domácího násilí.

Komu pomáháme
OBĚTEM KRIMINALITY

- na telefonní linku 116 006 se mohou obrátit všechny osoby, které se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin oznámily nebo neoznámily

- volat mohou oběti různých forem násilí (např. šikana, mobbing, bossing, hate crime)

- pomoc je určena i obětem nedbalostních trestných činů (např. dopravních nehod)

OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM

- poskytujeme telefonickou krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím (ženám, mužům, dětem)  bez ohledu na jejich věk

- volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí (fyzické, psychické, ekonomické, sociální aj.)

SVĚDKŮM TRESTNÝCH ČINŮ

- volat mohou svědci všech trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně

POZŮSTALÝM PO OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ

- na telefonní linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc

OSOBÁM OHROŽENÝM KRIMINALITOU A NÁSILÍM

- provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci mohou konzultovat

Jak pomáháme
OKAMŽITÁ PSYCHOLOGICKÁ POMOC

- možnost kdykoliv diskrétně hovořit o tom, co se stalo, jak se cítím, čeho se bojím

- individuální psychologická a morální podpora s přihlédnutím k tomu, v jaké situaci se oběť nachází (co a kdy se jí stalo)

- pomoc při orientaci volajících v dané situaci a rozhovor o možnostech řešení akutních problémů

- v případě akutního ohrožení na životě či zdraví se souhlasem volají osoby přivoláme urgentní pomoc

ORGANIZAČNÍ A MORÁLNÍ PODPORA

- zmapování problémů a sestavení priorit vedoucích k jejich řešení v každém individuálním případě

- posílení kompetencí volající osoby

PRAKTICKÉ RADY A PRÁVNÍ INFORMACE

- praktické a konkrétní rady např. jak podat trestní oznámení, kdy a kam podat návrh na náhradu škody v trestním řízení, jak najít podporu důvěrníka / zmocněnce / bezplatného právního zástupce (advokáta)

- doporučení místa osobní pomoci při přípravě návrhů a uplatňování práv oběti trestného činu a poškozeného v trestním řízení

- pomůžeme vysvětlit postavení svědka v trestním řízení, jeho práva a povinnosti, průběh trestního řízení, možnosti ochrany svědka v trestním řízení apod.

POROZUMĚNÍ A DŮVĚRA

- není lehké svěřit své problémy cizí osobě po telefonu, konzultanti linky mají pochopení pro trauma oběti, rozumí pocitům obětí, svědků a pozůstalých a nebojí se s nimi navázat kontakt

Tiráž

Linka 116 006 je evropským harmonizovaným číslem, které využívá stále více zemí EU, například Rakousko, Německo, Dánsko, Irsko, Chorvatsko, Nizozemsko.

Provozovatelem bezplatné telefonní linky 116 006 v České republice je Bílý kruh bezpečí, z. s.

Linka 116 006 je v ČR registrována jako sociální služba dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků: Sociální prevence – Telefonická krizová pomoc.

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.