Zavolejte, nejste na to sami! Nonstop a zdarma 116 006

Základní principy telefonické krizové pomoci

Diskrétnost

Respektujeme anonymitu volajících. Hovory nejsou nahrávány a konzultantům se nezobrazuje číslo volajících. Konzultanti se představují „Linka pomoci obětem, dobrý den“.

Bezplatnost

Všechny hovory vedené na lince 116 006 jsou pro volající zdarma, bez ohledu na to, odkud volají. Hovory hradí provozovatel Linky 116 006.

Nepřetržitá dostupnost

Telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí je volajícím dostupná 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, ve dne i v noci.

Odbornost

Konzultanti linky absolvovali akreditované výcviky, zvládají techniku telefonické krizové intervence a problematiku obětí kriminality a domácího násilí.

© Bílý kruh bezpečí, z.s. | www.bkb.cz