Trestní oznámení a trestní řízení

Jste obětí nebo svědkem trestného činu? Nevíte, jak a kam podat trestní oznámení? Neznáte práva poškozeného v trestním řízení? Práva znáte, ale nevíte, jak na ně dosáhnout? Máte obavy z toho, že budete svědčit u soudu?

Na lince 116 006 vám nabízíme okamžitou a nonstop dostupnou pomoc. Volání je diskrétní a zdarma. Telefonní číslo volající osoby konzultanti nevidí.

Na lince vás trpělivě vyslechneme. S přihlédnutím k vaší aktuální situaci a individuálním potřebám, vám nabídneme praktické rady a srozumitelně předáme základní právní informace. Zvlášť zranitelným obětem doporučíme nebo s jejich souhlasem zprostředkujeme pomoc našich případových manažerů. Ti pomáhají obětem zvládnout náročnou životní situaci a dosáhnout na jejich práva v trestním řízení (práva na informace, ochranu, doprovod důvěrníkem, zastupování zmocněncem v trestním řízení, připojení se s nárokem na náhradu škody atd.).

Zavolejte, nejste na to sami! Nonstop a zdarma 116 006
© Bílý kruh bezpečí, z.s. | www.bkb.cz